KATALOG

NoviPQM PROSES KALİTE YÖNETİMİ

Image module
Uygunsuzluk yönetiminde proaktif yaklaşım.

Günümüz rekabetçi ortamında işletmelerin en önemli hedeflerinden
birisi verimliliği artırmak ve rekabet avantajı sağlamaktır.

Kalitesizlik, arızalar, yeniden işlemeler, hurdalar, hız kayıpları nedeniyle karşılaşılan üretim uygunsuzlukları ve buna bağlı olarak sipariş teslim süreçlerinde yaşanan gecikmeler üretim işletmelerinin yaşadığı temel problemler arasındadır.

Uygunsuzlukların takibi, analizi ve azaltılmasına yönelik faaliyetler işletmelerin mücadele ettiği temel sorunlar arasındadır.

NoviPQM toplam kalite anlayışı ile , yalın üretim felsefesini benimseyen kalite yönetim sistemlerini (WCM , Q1 vb.) ve IATF 16949 standartlarını destekleyen, uygunsuzlukların tespiti ve çözümüne yönelik tüm süreçleri proaktif bir yaklaşım ile takibini sağlayan Proses Kalite Yönetim ve denetim sistemidir.

Image module
Image
GÖREV YÖNETİMİ
Image
KARAR DESTEK SİSTEMİ
Image
MOBİL VERİ TOPLAMA
Image
ENTEGRASYON
Image module

Katalog

İncele
İndir
Image module

Sürekli İyileştirme ve Sürdürülebilir Kalite Yönetimi

Aksiyon Yönetimi
 • Koordine et, planla , izle, yönet
Karar Destek Sistemi
 • Standart raporlar
 • NoviBI ile veri analizi
Mobilite
 • Android App
 • Üretim sahasından eş zamanlı mobil veri toplama
Entegrasyon
 • MES ve ERP sistemleri ile tam entegrasyon
 • WebApi RestFul Servis

Üretimde rekabet gücünü sistematik olarak iyileştirmek ve geliştirmek için destek oluyoruz.

Image module

NoviPQM KAIZEN standartlarını destekler. KAIZEN’de paylaşma, önemseme ve adanmışlık önemlidir. KAIZEN, aynı zamanda bir problem çözme yöntemidir ve problemin çözümlenmesi çeşitli araçların kullanılmasını gerektirir. Problemin çözümlenmesiyle birlikte iyileştirme her defasında daha ileri bir düzeye ulaşır. Ulaşılan yeni düzeyi pekiştirmek için, sağlanan iyileştirme standartlaştırılmalıdır. Böylece KAIZEN aynı zamanda standartlaşmayı ve yaygınlaştırma öngörür.

NoviPQM bu standartlar doğrultusunda, uygunsuzluğun tespitinden çözüm sürecine, çözüm sürecinden standartlaştırma ve yaygınlaştırma sürecine kadar tüm aşamaları takip eder ve yönetir.

Problem çözmede çalışan becerilerini artırılmasına destek olur.

 • Problemin tespit edilmesi,
 • Çözümün planlaması
 • Görevlerin atanması,
 • Çözüm sürecinin yönetilmesi,
 • Standartlaştırma,
 • Yaygınlaştırma

Aşamalarını yönetir, kaizen standartlarında çözüm sürecinin yönetilmesini destek olur.

Image module

FONKSİYONLAR

Image
Uygunsuzluk Bildirimleri
 • Web ve mobil bildirimler
 • Entegrasyon
Image
Uygunsuzluk Kontrolleri
 • Kontrol
 • Doğrulama
 • Onay
Image
Önceliklendirme
 • Öncelik puan hesaplamaları
 • Önceliklendirme öneri sistemi
 • Otomatik önceliklendirme
Image
Çözüm Yönetimi
 • Acil Önlem Süreci
 • PUKO (PDCA) Süreci
 • Operatör ile mülakat
 • Öngörü 4M Analizi
 • 4M Araştırma
 • Olası Kök Neden Tespiti
 • 5 Soruda 0 Hata
 • 5 Neden Analizi
 • Kök Neden Analizi
 • Proses Haritalama
 • X-Matris
 • Standartlaştırma
 • Yaygınlaştırma
 • FI Araçları
 • Öğrenilmiş Dersler
 • SOP
Image
Kalite Analiz Yönetimi
 • Uygunsuzluk puanlama, önceliklendirme
 • Önceliklendirme öneri sistemi
Image
Kalite Analiz Yönetimi
 • Uygunsuluk ←→ Çözüm Oranları
 • PPM Hesaplamaları
 • PPM ←→ Çözüm Oranları
 • 4 M
Image module
Image module
Image module

Üretim sahası gerçekleri dikkate alınarak geliştirilmiş NoviPQM mobile ile her noktadan mobil veri toplama. NoviPQM mobile, bilgi kayıplarının azaltılmasına destek olur ve zaman tasarrufu sağlar.

 • Android® Native App
 • Üretim sahasında on-line uygunsuzluk verilerinin toplanması
Image module
Image module
“Ekibinizin daha yüksek performans göstermesini sağlayacak ve operasyonel aksiyonları destekleyen aksiyon yönetimi aracı”
Image module
Aksiyon Yönetimi

 

Aksiyon yönetimi, tüm operasyonel alanlara uyarlanarak birimler arası koordinasyonu sağlar ve günlük aktivitelerinizde iş akışını kolay hale getirerek üretkenliğinize katkıda bulunur.

 

Koordine et, planla , yönet

 • Uyarı ve İkaz Yönetimi
 • Acil Önlem görevlendirme
 • Kök neden analizi görevlendirme
 • Düzeltici Önceleyici Faaliyetler
 • Görev Yöneticisi
 • Bilgilendirme Yönetimi
 • E-Posta Entegrasyonu
Image
GÖREV YÖNETİCİSİ
Image
GÖREV TAKİBİ
Image
ERKEN UYARI
Image
KONTROL & ONAY

VERİ ANALİZİ ve KARAR DESTEK SİSTEMİ

Mükemmel kalite ile maksimum müşteri memnuniyeti

NOVİ TEKNOLOJİ

NoviPQM bir Novi Teknoloji A.Ş. Ürünüdür

Her geçen gün büyüyerek ve hızlanarak küreselleşen dünyamızın evrensel gelişme aracı bilişim teknolojileri olmuştur.

Gelecekte ülkemizin Bilim ve Teknoloji yarışında önemli bir ölçekte yer alabilmesi ve her alanda gelişmiş toplum olabilmesi için gerekli düşünce sisteminin yapılandırılmasında da bilişimin önemi hiç kuşkusuz ki tartışılmaz olacaktır.

Ülkemizin son yıllarda artan bir ivme ile izlediği dışa açılma politikasının da başarılı olabilmesi ve uluslararası rekabetin hâkim olduğu pazarlarda payını arttırabilmesi için, izlenebilir, yönetilebilir ve gelişime açık bir alt yapı gerekmektedir. Bunun yolu da ileri teknoloji yoğun ve daha az emek kullanmaktan geçmektedir. Bu düşünce ile uzun yıllardır sektörde profesyonel olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızda elde ettiğimiz tecrübelerimizi yatırıma dönüştürerek, bir kurum olmayı, bu çerçevede çözüm geliştirmeyi ve işletmelere sunmayı hedefledik.

Faaliyetlerimizi bir AR-GE kültürü kapsamında yürütebilmek, olmazsa olmaz olarak değerlendirdiğimiz akademik destek ve Uludağ Üniversitesi ile iş birliği içerisinde olabilmek için, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ULUTEK kampüsünde faaliyetlerimizi sürdürmeyi planladık.

Novi Teknoloji, bilgiyi en iyi şekilde kullanarak kullanıcı dostu ürünler üretmek ve bu ürünleri en ekonomik şartlarda kurumlara ulaştırmayı kendine hedef edinmiştir.

www.noviteknoloji.com.tr

TERCİH EDENLER

Ürün ve hizmetlerimize yönelik referans talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Hale TÜRKKAN SONGÜLÖznur KAZAZSerdar AKTAŞHakan ÖZDAMARKadir AYDINRuşen BALABAN
WCM (World Class Manufacturing) standartlarında üretimdeki rekabet gücümüzü artırarak kalitemizi Dünya çapında bir seviyeye ulaştırmaya yönelik faaliyetlerimizi, Novi Teknoloji tarafından geliştirilen NoviPQM Proses Kalite Yönetim Sistemi yazılımı ile yönetiyoruz. NoviPQM Mobile ile üretim sahasından mobil cihazlar ile toplanan veriler ve NoviPQM ile gerçekleştirilen anlık analizler, süreçlerimizin sistematik bir biçimde iyileştirmesine ve geliştirilmesine destek oluyor.
Hale TÜRKKAN SONGÜL
Kalite Müdürü
NoviPQM ile, WCM (World Class Manufacturing) metodolojileri ile hata, kayıp verilerinin toplanması ve önceliklerin belirlenmesi için gerekli veri akışını sağlıyoruz. Gerçekleşen veriler ile anlık analizlerimizi yaparak iyileştirme süreçlerine odaklanıyoruz.
Öznur KAZAZ
Kalite Mühendisi
WCM, Üretim alanındaki çalışma şartlarını dünya klası seviyesine çıkartmak için hazırlanmış sistematik bir iyileştirme ve geliştirme programıdır Bu kapsamda etkin çözüm metotları ile üretimde kayıp ve israfların yok edilerek kalitesizlik maliyetlerinin minimize edilmesi için sıfır hata hedefimize emin adımlar ile ilerliyoruz. WCM metodolojisi ve IATF 16949 standardının gerekliliklerine göre NoviPQM Proses Kalite Yönetim programı ile sahada tespit edilen uygunsuzluklarımızı önceliklendiriyor ve etkin çözüme yönelik aksiyonlarımızı takip ediyoruz.
Serdar AKTAŞ
Kalite Müdürü
Üretimde sürdürülebilir kalitenin öncelikle kayıp ve israfın önlenmesi ile mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bu düşünce ile yalın üretim, WCM gibi kalite yönetim standartlarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayıpların tespiti, çözümlerin planlaması, çözüm aşamalarının takibi, raporlama ve analiz gibi önemli süreçleri Yalın üretim ve WCM felsefesine uygun olarak geliştirilen NoviPQM Proses Kalite Kontrol yazılımı ile yönetiyoruz.
Hakan ÖZDAMAR
Fabrika Müdürü
Üretimde rekabet gücünün artırılması öncelikle üretim verimliliğinin, dolayısıyla proses kalite süreçlerinin iyileştirilmesi ile mümkündür. Bu hedefle proses kalite süreçlerinin yönetiminin bilgi sistemleri alt yapısı ile desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda uygunsuzluk yöneim ve çözüm süreçlerimizde NoviPQM Proses Kalite Yönetim yazılımını hayata geçirdik. Bu sayede tüm uygunsuzluk ve çözüm süreçlerimizi yaklaşık 700 kullanıcı ile tek bir merkezden yönetebilir duruma geldik.
Kadir AYDIN
Proses Kalite Yöneticisi
Formfleks Yalıtım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş, 1983 yılında kurulmuş , her konuda, kendi alanındaki ilklere imza atan bir firma olmuştur. Formfleks, yalın üretim kapsamında yürüttüğü kalite çalışmaları kem de değerli müşterilerinin istediği Q1, WCM gibi kalite ve üretim sistemlerini kullanarak kendini geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir. Artan üretim kapasitesi ve müşteri sayımız proses kalite süreçlerinin , özellikle yalın üretim, WCM, Q1 gibi Kalite sistemleri tarafından talep edilen yöntemleri destekleyen bir yazılım ile ile yönetilmesi ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu noktada NoviPQM yazlımını devreye alarak süreçlerimizin yönetilebilir ve izlenebilirliğini sağlamış olduk.
Ruşen BALABAN
Kalite Müdürü
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

İLETİŞİM

Ürün ve hizmetlerimize yönelik referans talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Novi Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık A.Ş.

Adres: ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü No:315 Nilüfer, Bursa
Tel: +90 224 442 81 00
E-Mail: bilgi@noviteknoloji.com.tr
Sizi Arayalım

Detaylı bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.